Empower

Realizing smart society essentials

Esiet sveicināti Empower mājaslapā!


Mēs - SIA Empower, esam starptautiskas enerģētikas un tehnoloģiju kompāniju apvienības Empower Group uzņēmums.
Mēs darbojamies saskaņā ar starptautiskiem kvalitātes standartiem ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001.
Mūsu uzņēmuma darbības jomas ir augstsprieguma tīklu būvniecība, zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība, telekomunikāciju tīklu būvniecība, energoindustrija un  ēku būvniecība.
Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektromontāža, uzturēšana, modernizācija, apkope, remonts šādos objektos:
 • augstsprieguma apakšstacijas, augstsprieguma gaisvadu līnijas, augstsprieguma kabeļu līnijas;
 • zemsprieguma un vidējā sprieguma kabeļu un gaisvadu elektrolīnijas, vidējā sprieguma apakšstacijas;
 • telekomunikācijas, radiosakaru un mobilo operatoru bāzes stacijas, iekārtas un antenas, mobilo sakaru torņi, elektronisko sakaru tīkli, optiskie un vara sakaru mobilie tīkli, telekomunikāciju kabeļu tīkli, radiosakaru torņi un masti, sakaru operatoru antenas torņos, iekšējie un ārējie telekomunikāciju tīkli, videonovērošanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas, apsardzes sistēmas, sakaru konteineri, ārtelpu telekomunikāciju skapji un konteineri;
 • mehāniskās iekārtas, elektroiekārtas un kontroles mēraparatūra (t.sk. sūkņi, palīgsistēmas, hidraulikas un spiestā gaisa sistēmas), cauruļvadu sistēmas, hidrotehniskās būves, hidrotehniskās iekārtas, betona virsmas, siltuma ražošanas iekārtas, ugunsdzēsības sistēmas, automatizētās kontroles sistēmas;
 • rūpnieciskās ēkas un publiskās ēkas;
 • inženierbūves.
 • Mēs veicam arī kompleksus projektēšanas, piegādes un montāžas darbus.
Sadarbojoties ar mums, Jūs iegūstat uzticamu biznesa partneri, kuram ir šādas, abpusēji izdevīgas priekšrocības:
 • starptautiska pieredze augstsprieguma tīklu, zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu, telekomunikāciju tīklu, kā arī energoindustrijas  un inženierbūvniecības objektu būvniecībā;
 • augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti;
 • kvalitatīvi padarīts darbs sadarbības līgumā noteiktajā termiņā;
 • konkurētspējīgas pakalpojumu izmaksas.
   
Vēlaties uzzināt vairāk par Empower projektiem un pakalpojumiem?

Augstsprieguma tīklu būvniecība

Realizētie projekti

Augstsprieguma tīklu būvniecība

Realizētie projekti

Zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība

Realizētie projekti

Zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība

Realizētie projekti

Telekomunikāciju tīklu būvniecība

Realizētie projekti

Telekomunikāciju tīklu būvniecība

Realizētie projekti

Energoindustrija

Realizētie projekti

Energoindustrija

Realizētie projekti

Ēku būvniecība

Realizētie projekti

Ēku būvniecība

Realizētie projekti

Kvalitātes standarti

Mēs darbojamies saskaņā ar starptautiskiem kvalitātes standartiem ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001.

Latvijas Būvniecības Gada Balva

Empower grupas projekti

Empower grupas projekti