Darbs un prakse

Darbs un prakse

Mēs saviem darbiniekiem nodrošinām vienlīdzīgu attieksmi, darba tirgum un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atalgojumu, kā arī drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Empower SIA - Mūsu darbiniekiem ir iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, strādājot dažādos enerģētikas un tehnoloģiju projektos Latvijā un arī ārzemēs. 

Savukārt studentiem - topošajiem elektriķiem, būvelektriķiem, elektromontieriem, projektu vadītājiem, telekomunikāciju sakaru speciālistiem, inženieriem un citiem enerģētikas, tehnoloģiju un būvniecības jomas speciālistiem, ir iespēja studiju prakses laikā strādāt uzņēmumā un papildināt akadēmiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām.

Ja vēlaties veidot karjeru, strādājot starptautiskā uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar mums!

Mūsu e-pasts: empower@empower.lv