Pakalpojumi un projekti

Esiet sveicināti Empower mājaslapā!

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektromontāža, uzturēšana, modernizācija, apkope, remonts šādos objektos:

•    augstsprieguma apakšstacijas, augstsprieguma gaisvadu līnijas, augstsprieguma kabeļu līnijas;
•    zemsprieguma un vidējā sprieguma kabeļu un gaisvadu elektrolīnijas, vidēja sprieguma apakšstacijas;
•    telekomunikācijas, radiosakaru un mobilo operatoru bāzes stacijas, iekārtas un antenas, mobilo sakaru torņi, elektronisko sakaru tīkli, optiskie un vara sakaru mobilie tīkli, telekomunikāciju kabeļu tīkli, radiosakaru torņi un masti, sakaru operatoru antenas torņos, iekšējie un ārējie telekomunikāciju tīkli, videonovērošanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas, apsardzes sistēmas, sakaru konteineri, ārtelpu telekomunikāciju skapji un konteineri;
•    mehāniskās iekārtas, elektroiekārtas un kontroles mēraparatūra (t.sk. sūkņi, palīgsistēmas, hidraulikas un spiestā gaisa sistēmas), cauruļvadu sistēmas, hidrotehniskās būves, hidrotehniskās iekārtas, betona virsmas, siltuma ražošanas iekārtas, ugunsdzēsības sistēmas, automatizētās kontroles sistēmas;
•    inženierbūves.
•    Mēs veicam arī kompleksus projektēšanas, piegādes un montāžas darbus.
 

Augstsprieguma tīklu būvniecība

SIA Empower projektē, uzstāda, uztur un atjauno augstsprieguma stacijas un elektrolīnijas un tīklus.

Vairāk par pakalpojumu lasiet šeit!

Telekomunikāciju tīklu būvniecība

SIA Empower projektē, izbūvē, uztur, modernizē un rekonstruē telekomunikāciju kabeļu tīklus, radiosakaru bāzes stacijas, kā arī apsardzes un signalizācijas sistēmas.

Vairāk par pakalpojumu lasiet šeit!

Energoindustrija

Energoindustrijas jomā SIA Empower projektē, uzstāda, uztur un atjauno tehnoloģiskās iekārtas hidroelektrostacijās, termoelektrostacijās un citos enerģētikas objektos.

Vairāk par pakalpojumu lasiet šeit!

Zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība

SIA Empower projektē, uzstāda, uztur un atjauno zemsprieguma un vidējā sprieguma apakšstacijas, elektrolīnijas un elektrotīklus.

Vairāk par pakalpojumu lasiet šeit!

Ēku būvniecība

SIA Empower sniedz inženierbūvniecības pakalpojumus, nodrošinot rūpniecisko un publisko ēku būvniecību un renovāciju, kā arī inženierkomunikāciju izbūvi un uzturēšanu.

Vairāk par pakalpojumu lasiet šeit!