Energoindustrija

Energoindustrija

Saskaņā ar sadarbības partneru projektiem mēs veicam šādus darbus:
 • kompleksus projektēšanas, piegādes un montāžas darbus;
 • mehānisko iekārtu, elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras apkopes un uzturēšanas remontus, t.sk. sūkņiem, palīgsistēmām, hidraulikas un spiestā gaisa sistēmām;
 • cauruļvadu sistēmu izbūvi un remontu;
 • hidrotehnisko būvju remonta un rekonstrukcijas darbus;
 • hidrotehnisko iekārtu remonta, izbūves un remonta darbus;
 • betona virsmu remonta darbus;
 • siltuma ražošanas iekārtu remonta un uzturēšanas darbus;
 • ugunsdzēsības sistēmu izbūve un apkalpošana;
 • ēku un būvju aprīkošanu ar automatizētām kontroles sistēmām;
 • visa veida elektrodarbus.
   
Energoindustrijā realizētie projekti

Projekta nosaukums

Gads

Apkures katla remonts Stalbes katlu mājā. 2018
Kāpņu nomaiņa, remonts un aprīkošana ar kolektīvo pretkritiena aizsardzības sistēmu Ķeguma HES objektos. 2018 -pašlaik
Rīgas HES sūkņu stacijas Nr 4. atjaunošana. 2018 -pašlaik
RS katlu mājas Keramikas ielā siltumtīklu un ūdenssildāmo katlu piebarošanas tvertnes nomaiņa. 2018
TEC-1 elektroiekārtu un kontrolmēraparatūras apkalpošana 2018-2020.gadā. 2018 -pašlaik
TEC-1  mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā. 2018 -pašlaik
TEC-2 2.energobloka drenāžas un atsāļotā ūdens sūkņu elektrobarošanas pārslēgšana. 2018 -pašlaik
TEC-2 2.energobloka nepārtrauktās elektroenerģijas barošanas nodrošināšana ugunsdzēsības sistēmas un gāzes atklāšanas paneļiem. 2018 -pašlaik
TEC-2 pirmā un otrā energobloka dzeramā ūdens mīkstināšanas iekārtu uzstādīšana. 2018 -pašlaik
RS Katlu iekārtu avāriju remontdarbi siltumavotu iekārtām ar jaudas diapazonu no 0,1 MW līdz 116 MW. 2017 -pašlaik
Rīgas TEC-2 ugunsdzēsības ūdens sūknētavas pārbūve. 2017 -pašlaik
Mehāniskie, montāžas, elektromontāžas, metināšanas darbi SIA “CEMEX” piederošajā teritorijā. 2017 -pašlaik
Rīgas HES dienesta korpusa kondicionēšanas sistēmas CARRIER AQUASNAP RA-120 36kW nomaiņa. 2017
Siltumcentrāles "Imanta" gāzes uzskaites punkta modernizācija. 2017 - pašlaik
Pārvietojamo patērētāju pieslēguma vietu izbūve RHES LB atz.+12,00 un pārvietojamo patērētāju sadalņu nomaiņa RHES AB un ŪP atz.+22,00 zonā. 2017
Rīgas TEC-2 ūdenssildāmo katlu ŪK-3 un ŪK-4 gaisa iesūces konstrukciju pretkorozijas apstrāde. 2017
Rīgas TEC-2 eļļas saimniecības telpas remonts. 2017
Rīgas TEC-2 ugunsdzēsības putu sūknētavas iekārtu vadības sistēmas paplašināšana. 2016 -2017
Siltumcentrāles „Imanta” gaisa kompresoru uzturēšanas darbi. 2016
Siltumcentrāles "Imanta" vadības pults telpas rekonstrukcija. 2016
Rīgas TEC-2 2.energobloka drošības vārstu 50NAD20AA310 un 50NAD10AA310 apkalpošanas laukumu izgatavošanas un montāžas darbi. 2016
Rīgas TEC-1 siltumtīklu sildītāju lodīšu tīrīšanas sistēmas "TAPROGGE" remonts. 2016

Termoelektrostaciju spiestā gaisa kompresoriekārtu apkope un remonts.                                                               

2015

Rīgas TEC-1 ūdenssildāmā katla nr. 2. atjaunošanas remonts. 2015
Rīgas TEC-2 dīzeļdegvielas saimniecības uzturēšanas remonts. 2015
Rīgas TEC-2 gāzes noplūdes sistēmu uzturēšanas remonts un apkope. 2014 -2015
TEC-1 gāzes noplūdes un uguns noteikšanas/dzēšanas sistēmu uzturēšanas remonts un apkope. 2014 -2015
Rīgas HES un Ķeguma HES hidrotehnisko būvju automatizētās novērošanas sistēmas izbūve.  2013 -2015
Pļaviņu HES kreisā krasta balsta no atz.42.4m līdz atz.75.3m fasādes betonu virsmu atjaunošanas remonts. 2014
Rīgas HES dzeramā ūdens 2.pacēluma vadības programmas nomaiņa un automātikas rekonstrukcija.  2014
Ķīļveida noslēgarmatūras uzstādīšana Rīgas TEC-2 ūdens sildāmo katlu Nr.1-5 ūdens trakta cauruļvadiem.

2013

Rīgas HES ūdens pārgāznes aizvaru (ŪPA) vadības sistēmas atjaunošana.  2013
Ķeguma HES ŪPA Nr.9 un Nr.10 eļļas apsildes kontūra nomaiņa, aizvaru eļļas apsildes sistēmas maģistrālo cauruļvadu nomaiņa. 2013
Ķeguma HES tilta balstu Nr.3, 4, 5, 6, 8, 13, 15 betona virsmu remonts. 2013
Rīgas HES un Ķeguma HES hidrotehnisko būvju automatizētas novērošanas sistēmas izbūve. 2013
Rīgas TEC-2 cirkulācijas kanāla pārseguma uzstādīšana. 2013
Rīgas TEC-2 gaisa žāvētāju/mitrinātāju GMŽ 2 un GMŽ 3 apkope. 2013
Rīgas TEC-1 un TEC-2 komercuzskaites sistēmas modernizācijas tehniskā projekta izstrāde.  2012
Rīgas TEC-1 elektroiekārtu un vadības, tvaika turbīnu, ūdenssildāmo katlu ŪK-1, 2 ēkas jumtu noteku elektroapsildes ierīkošana. 2012
Rīgas TEC-1 jaunajā un vecajā energoblokā uzstādīto kompresoriekārtu apkope un remonts. 2012
Rīgas HES pašpatēriņa iekārtu operatīvās informācijas un vadības sistēmas SCADA 0.4kV un 6KV nomaiņa. 2012
Pļaviņu HES apkalpes un augšzoba galeriju applūšanas risku samazināšanas darbi. 2012
Pļaviņu HES drenāžas sistēmas DS 16 nomaiņa. 2012
Ķeguma HES-2 ēkas pamatnes galeriju un sūknētavu aprīkojuma rekonstrukcija. 2012
Rīgas HES galeriju apgaismojuma un sūkņu vadības rekonstrukcija. 2012
Rīgas HES augstspiediena kompresoru 1ASK, 2AS, 3ASK iekārtas tehniskā apkope. 2012
Pļaviņu HES eļļas saimniecības rekonstrukcija. 2011
Pļaviņu HES hidroagregātu AN1-AN10 bremzēšanas domkratu remonts. 2011
Rīgas TEC-1 elektrodzinēju remonts. 2011
Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5, 6, 7 gultņu un ESI sistēmas stacionāras eļļas attīrīšanas iekārtas izveidošana. 2011
Rīgas HES augstspiediena kompresoru nomaiņa.  2011
Rīgas TEC-2 krasta sūknētavas ventilācijas-apsildes sistēmas rekonstrukcija. 2011
Ķeguma HES-2 aizvaru sakabes sistēmas modernizācija. 2011
Ķeguma HES-2 ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcija. 2011
Rīgas TEC-2 gaisa kompresoru stacijā gaisa atmitrinātāju (žāvētāju) uzstādīšana. 2010
HES, TEC spiestā gaisa kompresoriekārtu apkopes un avārijas remonta darbi. 2010

 

Vēlaties uzzināt vairāk par Empower projektiem un pakalpojumiem?