Projekti

Projekti

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektromontāža, uzturēšana, modernizācija, apkope, remonts šādos objektos:
  • augstsprieguma apakšstacijas, augstsprieguma gaisvadu līnijas, augstsprieguma kabeļu līnijas;
  • zemsprieguma un vidējā sprieguma kabeļu un gaisvadu elektrolīnijas, vidēja sprieguma apakšstacijas;
  • telekomunikācijas, radiosakaru un mobilo operatoru bāzes stacijas, iekārtas un antenas, mobilo sakaru torņi, elektronisko sakaru tīkli, optiskie un vara sakaru mobilie tīkli, telekomunikāciju kabeļu tīkli, radiosakaru torņi un masti, sakaru operatoru antenas torņos, iekšējie un ārējie telekomunikāciju tīkli, videonovērošanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas, apsardzes sistēmas, sakaru konteineri, ārtelpu telekomunikāciju skapji un konteineri;
  • mehāniskās iekārtas, elektroiekārtas un kontroles mēraparatūra (t.sk. sūkņi, palīgsistēmas, hidraulikas un spiestā gaisa sistēmas), cauruļvadu sistēmas, hidrotehniskās būves, hidrotehniskās iekārtas, betona virsmas, siltuma ražošanas iekārtas, ugunsdzēsības sistēmas, automatizētās kontroles sistēmas;
  • inženierbūves.
  • Mēs veicam arī kompleksus projektēšanas, piegādes un montāžas darbus.
Mūsu lielākie realizētie projekti
Projekta nosaukums Gads

Rīgas HES un Ķeguma HES hidrotehnisko būvju automatizētās novērošanas sistēmas izbūve. 

2013 - 2015
110/330 kV gaisvadu līnijas "Kurzemes loks" izbūve.  2012 - 2014
Popes vēja ģeneratoru parka projektēšana un būvniecība: 110/20 kV apakšstacija, elektrotīkls, optisko kabeļu tīkls un vēja ģeneratori.  2011-2012
AS «Liepājas metalurgs» 110/33/8 kV apakšstacijas un  vadības ēkas būvniecība.  2010 - 2011

 

Augstsprieguma tīklu būvniecība

Vairāk par projektiem lasiet šeit!

Telekomunikāciju tīklu būvniecība

Vairāk par projektiem lasiet šeit!

Zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība

Vairāk par pakalpojumu lasiet šeit!
Vēlaties uzzināt vairāk par Empower projektiem un pakalpojumiem?